Aanleunwoningen

De Paest

Direct grenzend aan het zorgcentrum ligt ‘De Paest’, dit zijn 20 aanleunwoningen. Deze woningen zijn bedoeld voor senioren die nog zelfstandig willen en kunnen wonen. De bewoners van deze woningen zijn in het bezit van een indicatie van het CIZ en kunnen gebruik maken van de diensten van Sint Jozef Wonen en Zorg..


Alexanderhof

In het centrum van Meijel ligt ‘Alexanderhof’ dit complex heeft 18 zorgappartementen. Voor de bewoners van ‘Alexanderhof’ geldt ook dat men gebruik kan maken van onze zorg- en dienstverlening. 

Meer informatie

Bel ons:
(077) 46 67 878

of mail naar:
info@sintjozefwonenenzorg.nl

Meer informatie