Actueel

Actuele informatie coronavirus

26 | 06 | 2020

Update 26 juni 2020

Ontwikkelingen kunnen (gelukkig in dit geval) heel snel gaan. In alle zorgvuldigheid werd voor de verpleeghuizen een gefaseerde openstelling voorgeschreven, voorbereid en uitgevoerd. De overheid acht het nu echter verantwoord de versoepeling van maatregelen op alle gebied door te zetten. Oók voor de verpleeghuizen. Dat doet ons allen bijzonder goed!

Maar het virus is niet weg; ook dát werd helder gecommuniceerd. Zoals onze minister meldde “De grote vrijheid waarmee we de zomer ingaan, gaat gepaard met een grote verantwoordelijkheid van ieder van ons om het virus onder controle te houden. Want wij kunnen wel klaar zijn met dat virus, maar dat virus is nog niet klaar met ons.”

De overheid kantelt de aanpak van strakke maatregelen naar:

 • Verschil binnen en buiten
 • Eigen verantwoordelijkheid
 • De 1,5 meter richtlijn; het voorkomen van clustering/contact
 • Goede handhygiëne
 • Als je ziek bent, blijf je thuis en laat je je testen
 • Voor verpleeghuizen geldt: maatwerk per locatie

Het doet ons dus bijzonder goed ook onze deuren weer open te kunnen stellen, zonder veel voorwaarden. Het maatwerk wordt bij Sint Jozef voorlopig vooral bepaald door de verbouwing.

Vanaf maandag 29 juni 11.00 uur gaat onze deur weer open voor bezoek!

Dit openstellen gaat gepaard met een groot beroep op uw eigen verantwoordelijk: voor de gezondheid van uzelf, uw naasten én alle andere bewoners van Sint Jozef.

De kletstent komt hiermee ook per maandag 29 juni te vervallen.

Met het bezoeken/meenemen van uw naaste gaat u ook accoord met alle voorwaarden die daarbij gelden:

 • U komt NIET op bezoek als u klachten heeft:
  • Bij klachten: blijf thuis
  • Laat u testen: gratis via de GGD 0800-1202/blijf thuis tot de uitslag bekend is
  • Meld ons direct als u besmet bent. Zeer zeker als u de voorliggende periode contact heeft gehad met uw naaste: wij kunnen dan zo nodig acties uitzetten.
 • U neemt de algemene hygiëne maatregelen in acht
 • U houdt/draagt zorg voor 1,5 meter afstand; zowel binnen als buiten
 • U gebruikt desgewenst een mondkapje
 • U registreert steeds uw bezoek (in de sluis bij binnenkomst).

De 1,5 meter binnen Sint Jozef… hoe we dit samen kunnen realiseren

Als gevolg van de bouw heeft Sint Jozef -tot zeker week 35- geen ruimte beschikbaar om veel mensen tegelijk en verantwoord binnen te kunnen ontvangen. Daarom beperken we het bezoek binnen voorlopig tot de appartementen.
Daar kunnen we, met maximaal 2 bezoekers tegelijkertijd, de 1,5 meter waarborgen. Kom dus ook a.u.b. niet met meer dan 2 personen binnen.

We verzoeken u steeds de kortste route te nemen naar het appartement en niet onnodig op de gangen te gaan rondlopen.

Samen even een rondje lopen over de verdieping is prima, maar voorkom hier a.u.b. clustering/groepsvorming.

Bezoek op de huiskamers en de wintertuinen op 1e en 2e verdieping is niet mogelijk. Dit heeft te maken met de hoeveelheid mensen i.r.t. de 1,5 meter. We verzoeken u met klem dit te respecteren.

Het terras van de dagbesteding komt te vervallen als bezoekplaats. Omdat we geen zicht meer hebben op het aantal bezoekers per moment, kunnen we daar de 1,5 meter niet garanderen. Datzelfde geldt voor de dagbestedingsruimte. Dit is de tijdelijke eet- en activiteitenruimte voor onze bewoners van de begane grond.

Onze voordeur (t.n.o. bij de dagbesteding aan de voorzijde) gaat dagelijks open na 11.00uur en zal sluiten rond 19.00uur. U kunt daarna nog wel naar binnen, maar zult even moeten aanbellen. Eén van onze medewerksers zal u dan binnen laten.

De tijdelijke voordeur bij de dagbesteding is onderdeel van het veilige loopcircuit van onze bewoners met dementie. We vragen u dus extra alert te zijn dat geen enkele bewoner (mee) naar buiten loopt. Indien u naar buiten gaat zal de medewerkster van de dagbesteding u even buiten laten (op deze deur zit namelijk een elektronisch slot).

We verzoeken u de eetmomenten op de huiskamers/dagbesteding te respecteren en dan niet op bezoek te komen: dit geldt tussen 12.00-13.00uur en tussen 17.15-18.30uur. Zo kunnen we in alle rust en lekker eten.

Omdat we inpandig geen ruimte kunnen aanbieden, anders dan het appartement, kunt u uw naaste meenemen naar buiten voor een wandeling of een bezoek elders. Het staat u overigens vrij uw naaste mee te nemen naar huis om daar bijvoorbeeld de maaltijd te nuttigen of een feestje te vieren. Meld dit dan a.u.b. even aan het team. U kunt uw naaste dus ook meenemen in de auto.

Begane grond

De begane grond is officieel nog grotendeels een bouwplaats. Deze is afgezet met linten en/of bouwschotten. Het is niet toegestaan achter deze linten of stofschotten te komen.

Beschermende maatregelen

De 1,5 meter wordt leidend. Mocht u zich prettiger voelen bij het gebruik van beschermende maatregelen, dan kunt u -bij binnenkomst- een mondkapje kopen voor € 2,00 per stuk. U kunt met uw pinpas betalen.

Registratie van uw bezoek

De versoepeling blijft voorlopig gepaard gaan met het registreren van uw bezoek. Dit heeft te maken met het kunnen terughalen van de zgn. persoon-0 (=de bron van een besmetting) door de GGD. Deze registratie vindt steeds plaats in de sluis bij binnenkomst.

Gelieve dit niet vergeten in te vullen: u heeft hier een verantwoordelijkheid jegens uzelf, uw naaste, maar ook jegens medebewoners en onze medewerkers. Ook als u uw naaste meeneemt naar huis of gaat wandelen, graag even registreren. Dit zijn namelijk allemaal contactmomenten.

Deel dit ook goed met overige familieleden a.u.b.: juist ook het appartement nummer waar u op bezoek gaat.

Wat als er sprake is van een besmetting?

Mocht zich ergens een besmetting voordoen, dan acteren wij -zonder verdere afstemming- in het belang van de besmette bewoner, alle andere bewoners en onze medewerkers.

Besloten kan dan worden tot deelsluiting of -in het uiterste geval- volledige sluiting totdat het virus weer twee weken afwezig is. Dit kan door zowel het management als de GGD worden ingezet.

De registraties helpen ons dan enorm om snel te duiden en af te bakenen, gericht te testen en te onderzoeken: daarom is dit zo belangrijk om te blijven doen.

Hoewel niemand 100% zekerheid kan geven en niemand dit volledig kan voorkomen, zijn we wel samen aan zet om alles in het werk te stellen het risico van besmetting tot een minimum te beperken.

Vrijwilligers en gasten

Indien vrijwilligers dit willen, kunnen zij weer hun vrijwilligerswerk gaan oppakken; neemt u daarvoor contact op met Liesbeth Leenders of Bianca Lemmen (welzijn@sintjozefwonenenzorg.nl) Onze vaste gasten uit het dorp en onze buren kunnen we helaas nog niet ontvangen.

Tot slot

Wij hopen van harte dat iedereen fijne momenten beleeft met elkaar.

Onze medewerksters zullen u vriendelijk helpen herinneren aan de afspraken als zij zien dat deze niet worden nagekomen. Wij verzoeken u dit te respecteren.

Lukt het niet om de afspraken voldoende na te leven, dan behouden wij ons het recht toe om andere maatregelen te nemen. Dit in het belang van ieders leefplezier, veiligheid en gezondheid.

Namens alle medewerkers van Sint Jozef dank ik u voor uw begrip en medewerking de afgelopen periode en hoop ik op uw begrip en medewerking in de periode die voor ons ligt.

Ik wens u allen een bijzonder fijne zomerperiode toe en heel veel fijne momenten samen.

Zorg goed voor elkaar en geniet!

Corine Remmers-van den Hurk

Directeur-Bestuurder