Actueel

Actuele informatie coronavirus

27 | 05 | 2020

Update 27 mei 2020

Na 12 weken sluiting, zal Sint Jozef vanaf 2 juni 2020 de deuren weer - voorzichtig en gefaseerd - openen voor bezoek. Zowel bewoners als families kijken hier naar uit.

Samen met de Ondernemingsraad, de Clientenraad en het managementteam is constructief gesproken over de komende periode.

Sint Jozef acteert vanuit de verschillende richtlijnen en maakt daarin eigen keuzes op basis van onder andere de omgevingssituatie (Meijel ligt nog steeds in een zgn. ‘spot’) en - in dit geval ook - de gebouwlijke situatie a.g.v. de verbouwing.

De volgende bezoekersregeling geldt van 2 juni tot 15 juli:

  • door  één vaste persoon
  • 1x per week
  • voor maximaal 1 uur
  • op de eigen kamer OF een rondje wandelen buiten

De kletstent blijft in bedrijf: aanmelden via welzijn@sintjozefwonenenzorg.nl

Alle andere communicatiemiddelen blijven we inzetten en gebruiken.

Mede opgeleide van de ervaringen en eventuele nieuwe besmettingen, zullen we opschalen of afschalen. Dit wordt tijdig met betrokkenen gedeeld. Wij hopen dat de hernieuwde ontmoetingen bijdragen aan ieders welbevinden!

Vrijwilligers

Voor onze vrijwilligers houden we de activiteiten voorlopig nog on hold. Alles is namelijk gericht op gecontroleerde ontmoeting en daarmee bescherming van onze bewoners, medewerkers en vrijwilligers.


Heb oog en oor voor elkaar en blijf gezond. Dat wens ik iedereen toe.

Corine Remmers-van den Hurk

Directeur-bestuurder