Actueel

Nieuwe Wet Zorg en Dwang

26 | 02 | 2020

Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet Zorg en Dwang. Deze komt in de plaats van de Wet Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ).

Sint Jozef bouwt de komende maanden verder aan een zogeheten open setting waarbij onze bewoners met dementie veilig en vrij kunnen rondlopen in het gebouw en in de speciale beschermde tuin.

Zorgtechniek helpt ons deze vrijheid - daar waar noodzakelijk- af te bakenen. In overleg met familie kiezen we wat daarvoor moet worden ingericht. Dat kan sensoren betreffen, bedhekken, maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat voor sommige bewoners de hoofdingang (tijdelijk) dicht blijft. Maatwerk dus.

In ons Elektronisch Zorgdossier leggen we gemaakte afspraken hierover vast en evalueren we deze zeer regelmatig.

Deze wet en dus ook de maatregelen die aldaar worden ingezet- geldt overigens ook voor mensen die thuis wonen.

Meer weten en lezen of deze nieuwe wet?

In deze link treft u alle informatie over de Wet Zorg en Dwang