ANBI

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Sint Jozef Wonen en Zorg is zo’n instelling en wij voldoen aan de eisen die de Belastingdienst aan de ANBI stelt. Om het voor u zo transparant mogelijk te maken leest u hieronder een antwoord op alle eisen en voorwaarden die door de Belastingdienst aan de ANBI worden gesteld.

Naam van de instelling

Sint Jozef Wonen en Zorg

Post- en bezoekadres

Sint Jozef Wonen en Zorg

Kapelkesweg 1

5768 AW Meijel

Telefoon: 077 46 67 878

Fax: 077 46 67 800

E-mail: info@sintjozefwonenenzorg.nl

www.sintjozefwonenenzorg.nl

RSIN/fiscaalnummer

002951769

Doelstelling van Sint Jozef Wonen en Zorg

De stichting stelt zich ten doel: verpleging, verzorging, begeleiding, behandeling, huisvesting en/of aanverwante dienstverlening te bieden aan een ieder, die hiervoor naar de algemeen geldende maatstaven in aanmerking komt, in het bijzonder senioren, zulks met het oogmerk voorwaarden te scheppen die nodig zijn voor het beleven van een zinvolle levensperiode. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Bestuurder

drs. mevr. C.H.M. Remmers-van den Hurk, Directeur/Bestuurder

Beloningsbeleid

Volgens de CAO VVT, dit staat tevens beschreven in het jaarverslag.

Financiële verantwoording

Het financiële  jaarverslag is terug te vinden in het jaarverslag.

 

Meer informatie

Bel ons:
(077) 46 67 878

of mail naar:
info@sintjozefwonenenzorg.nl

Meer informatie