Dagprogramma

Het dagprogramma wisselt per dag en wij vinden het belangrijk dat we samen kijken wat u leuk vindt, waar uw interesse naar uit gaat en waar u aan wilt deelnemen. Maar vooral ook wat is uw hulpvraag? Waar heeft u behoefte aan? Dan kan structuur voor een dagdeel zijn of voor een hele dag. Dat kan een dag in de week zijn of 7 dagen per week. In overleg zullen wij kijken wat het beste bij u past.

Vaste onderdelen van het dagprogramma zijn o.m. de krant lezen, een spel spelen en samen koffie drinken. Maar gedurende de week zijn er ook een aantal activiteiten. Zo komen de peuters van Peuterspeelzaal Bambi een keer per week op bezoek en is er een Heilige Mis met onze eigen pastoor of luisteren we samen naar muziek. Verder doen we gerichte geheugentraining, wordt er regelmatig gekookt of gebakken, zijn er balspelen of gaan we met mooi weer buiten wandelen. 

Meer informatie

Bel ons:
(077) 46 67 878

of mail naar:
info@sintjozefwonenenzorg.nl

Meer informatie