Quote

“Het is belangrijk dat iedereen zich hier prettig voelt. Gastvrijheid en een gemoedelijke sfeer, daar ligt onze kwaliteit.”

Corine Remmers-van den Hurk, directeur/bestuurder


 

Klagen mag

Klagen over onze zorg- en dienstverlening mag! Wij zien eventuele klachten dan ook als suggesties voor verbetering. Ons uitgangspunt is wel dat u in eerste instantie zo veel mogelijk probeert het probleem zelf op te lossen. Dit kan door een gesprek aan te gaan met de betrokkenen en leidinggevende. Een rustig gesprek lost vaak al heel veel op.

U kunt echter ook uw klacht melden bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris of de regionale onafhankelijke klachtencommissie. Deze laatste behandelt met name klachten met betrekking tot de BOPZ (Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen). Hieronder vallen klachten over de gesloten afdeling van ons woonzorgcentrum. Lukt het niet een klacht naar tevredenheid op te lossen, dan kunt u deze in laatste instantie ook nog voorleggen aan de (landelijke) geschillencommissie. Dit conform de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Gezondheidszorg (Wkkgz) die per 1-1-2017 in werking is getreden.

Om het voor u overzichtelijk te maken hebben wij een eigen brochure samengesteld: ‘Klagen mag!’ deze kunt u bij de receptie opvragen. Of hieronder downloaden.


            Klagen mag
 

Meer informatie

Bel ons:
(077) 46 67 878

of mail naar:
info@sintjozefwonenenzorg.nl

Meer informatie