Organisatie

Sint Jozef Wonen en Zorg is een Stichting die een Raad van Toezicht model kent. De Raad van Toezicht is belast met toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken van de Stichting. De Raad van toezicht en haar leden hanteren hierbij de Zorgbrede Governance Code. De Raad van Bestuur, bestaande uit één lid, is belast met het besturen van de Stichting. De structuur van de organisatie van Sint Jozef Wonen en Zorg wordt gekenmerkt door een platte organisatiestructuur.

Bekijk hier het organigram

Jaarverantwoording en jaarrekening

Door een jaarverantwoording en jaarrekening legt Sint Jozef Wonen en Zorg verantwoording af over het gevoerde (financiële) beleid.

Als u op onderstaande afbeeldingen klikt, kunt u deze verslagen automatisch downloaden en inzien.

 

 

 

 

 

Meer informatie

Bel ons:
(077) 46 67 878

of mail naar:
info@sintjozefwonenenzorg.nl

Meer informatie