Quote

“Wij kijken eerst naar de situatie en omgeving van iemand en kijken dan waar wij als organisatie aansluiten.” 

Maria Doek, Wijkverpleegkundige

Indicatie

Heeft u interesse in één van de zorgdiensten van Sint Jozef Wonen en Zorg dan zal er aan een aantal voorwaarden voldaan moeten worden. Om gebruik te maken van één of meerdere diensten heeft u veelal een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), met uitzondering van 'Hulp bij het huishouden'. Hiervoor kunt u terecht bij het zorgloket zijn van uw gemeente.

Het kan zijn dat u vragen heeft  zoals “hoe pak ik dit aan?” Wij helpen u daar graag bij en geven u meer informatie. U kunt contact opnemen met onze Cliëntbegeleider voor een ´indicatie in het Zorgcentrum´ of voor ´situaties thuis´. Haar naam is Alenka Kraan, telefoon: 077 - 466 78 78 en zij is aanwezig tijdens kantooruren op maandag, dinsdag en donderdag. Indien zij niet aanwezig is wordt u zo snel mogelijk terug gebeld.

Cliëntbegeleiding

U heeft een hulpvraag en u of uw familie neemt daarom contact met ons op. We starten dan meestal met een huisbezoek bij u thuis en brengen uw situatie in kaart. Vervolgens stellen wij u een oplossing voor die het beste bij u en uw situatie past. Dit gaat in de meeste gevallen in nauw overleg met uw eigen huisarts en familie. Indien u op een wachtlijst terecht komt zullen wij altijd kijken hoe we de tussenliggende periode zo goed mogelijk kunnen overbruggen. Wij houden wat dat betreft ‘de vinger aan de pols'.

Indien u in aanmerking komt voor Verzorging of Verpleging binnen ons Zorgcentrum nemen wij direct contact met u of uw familie op zodra er plaats is. Dan starten we de procedure van uw verhuizing naar Sint Jozef op. U kunt daarbij rekenen op een goede en prettige begeleiding van ons!

Indicatie voor opname in een Zorgcentrum

Het CIZ geeft de indicatie door aan het Centraal Bureau Wachtlijstservice (CBW) van het zorgkantoor. Bij het CBW is bekend hoe lang de wachtlijsten zijn van de verschillende zorgaanbieders in onze regio. Wanneer u een indicatie heeft voor een opname in een zorgcentrum, dan kunt u zelf aangeven naar welk zorgcentrum u zou willen en u kunt zich daar op de wachtlijst laten plaatsen. Voor informatie over de wachtlijst van Sint Jozef Wonen en Zorg kunt u rechtstreeks bij ons informeren.

Wat kost opname in het Zorgcentrum?

Als u zorg van ons ontvangt bent u een eigen bijdrage verschuldigd. De eigen bijdrage is een landelijke regeling die wordt vastgesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) te Den Haag voert die regeling uit. Het CAK berekent en int uw eigen bijdrage.

De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Op basis van uw inkomen en dat van uw eventuele partner berekent het CAK uw maximale periodebijdrage. Dat is het maximum bedrag dat u per vier weken betaalt. U betaalt per periode dus nooit meer dan deze maximale bijdrage, ongeacht het aantal uren thuiszorg dat u heeft. Wij reiken u graag de diverse brochures van het CAK aan maar u kunt ook kijken op www.hetcak.nl

Indicatie Thuiszorg

Vanaf 1 januari 2015 is de wijkverpleegkundige verantwoordelijk voor het stellen van de indicatie en de zorgtoewijzing voor Thuiszorg (verpleging en persoonlijke verzorging). Voorheen zorgde het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) hiervoor. Dat betekent dat u rechtstreeks of bijvoorbeeld via uw huisarts, Wmo-loket of gezondheidscentrum contact op kan nemen met de wijkverpleegkundige van Sint Jozef Wonen en Zorg. De wijkverpleegkundige beoordeelt dan samen met u wat er nodig is aan verpleegkundige zorg om langer thuis te kunnen wonen. Samen met haar formuleert u uw zorgvraag. De wijkverpleegkundige stelt vervolgens een verpleegkundige diagnose en geeft de indicatie voor zorg.

Wat kost Thuiszorg?

Vanaf 1 januari 2015 wordt verzorging en verpleging voor personen vanaf 18 jaar niet meer vanuit de AWBZ vergoed, maar door de zorgverzekeraar. De vergoeding hiervoor wordt verstrekt vanuit de basisverzekering. De vergoeding krijgt u als u naar een zorgverlener gaat waarmee de zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt. Sint Jozef Wonen en Zorg heeft met diverse zorgverzekeraars afspraken.

Werkgebied Thuiszorg door Sint Jozef Wonen en Zorg

Sint Jozef Wonen en Zorg verleent Thuiszorg in Meijel en Neerkant.

Meer informatie

Bel ons:
(077) 46 67 878

of mail naar:
info@sintjozefwonenenzorg.nl

Meer informatie