Quote

“Wij kijken eerst naar de situatie en omgeving van iemand en kijken dan waar wij als organisatie aansluiten.” 

Maria Doek, Wijkverpleegkundige

Indicatie

Heeft u interesse in één van de zorgdiensten van Sint Jozef wonen en zorg dan zal er aan een aantal voorwaarden voldaan moeten worden. Om gebruik te maken van één of meerdere diensten heeft u veelal een indicatie nodig van het CIZ, met uitzondering van 'Hulp bij het huishouden'. Hiervoor kunt u terecht bij het zorgloket zijn van uw gemeente.

Het kan zijn dat u vragen heeft  zoals “hoe pak ik dit aan?” Wij helpen u daar graag bij en geven u meer informatie. U kunt contact opnemen met onze Cliëntbegeleider voor een ´indicatie in het Zorgcentrum´ of voor ´situaties thuis´. Haar naam is Alenka Kraan, telefoon: 077 - 466 78 78 en zij is aanwezig tijdens kantooruren op maandag, dinsdag en donderdag. Indien zij niet aanwezig is wordt u zo snel mogelijk terug gebeld.

Cliëntbegeleiding

U heeft een hulpvraag en u of uw familie neemt daarom contact met ons op. We starten dan meestal met een huisbezoek bij u thuis en brengen uw situatie in kaart. Vervolgens stellen wij u een oplossing voor die het beste bij u en uw situatie past. Dit gaat in de meeste gevallen in nauw overleg met uw eigen huisarts en familie. Indien u op een wachtlijst terecht komt zullen wij altijd kijken hoe we de tussenliggende periode zo goed mogelijk kunnen overbruggen. Wij houden wat dat betreft ‘de vinger aan de pols'.

Indien u in aanmerking komt voor Verzorging of Verpleging binnen ons Zorgcentrum nemen wij direct contact met u of uw familie op zodra er plaats is. Dan starten we de procedure van uw verhuizing naar Sint Jozef op. U kunt daarbij rekenen op een goede en prettige begeleiding van ons!

Indicatie voor opname in een Zorgcentrum

Het CIZ geeft de indicatie door aan het Centraal Bureau Wachtlijstservice (CBW) van het zorgkantoor. Bij het CBW is bekend hoe lang de wachtlijsten zijn van de verschillende zorgaanbieders in onze regio. Wanneer u een indicatie heeft voor een opname in een zorgcentrum, dan kunt u zelf aangeven naar welk zorgcentrum u zou willen en u kunt zich daar op de wachtlijst laten plaatsen. Voor informatie over de wachtlijst van Sint Jozef Wonen en Zorg kunt u rechtstreeks bij ons informeren.

Wat kost opname in het Zorgcentrum?

Als u zorg van ons ontvangt bent u een eigen bijdrage verschuldigd. De eigen bijdrage is een landelijke regeling die wordt vastgesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) te Den Haag voert die regeling uit. Het CAK berekent en int uw eigen bijdrage.

De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Op basis van uw inkomen en dat van uw eventuele partner berekent het CAK uw maximale periodebijdrage. Dat is het maximum bedrag dat u per vier weken betaalt. U betaalt per periode dus nooit meer dan deze maximale bijdrage, ongeacht het aantal uren thuiszorg dat u heeft. Wij reiken u graag de diverse brochures van het CAK aan maar u kunt ook kijken op www.hetcak.nl

Wachtlijst en wachtstatus Zorgcentrum

Is er nog geen plek bij de zorgverlener van uw keuze? Dan komt u op een wachtlijst. Wij leggen u uit wat dit betekent. En wat u zelf kunt doen.

Hoe lang moet u wachten?

Staat u op een wachtlijst voor een opname? Dan is die zorgverlener uw eerste aanspreekpunt voor alles wat met de toekomstige opname van belang is. Denk hierbij aan een passende locatie, urgentie van uw opname en specifieke wensen. Deze zorgverlener is dan uw dossierhouder.

Iedereen op de wachtlijst heeft een wachtstatus. Die geeft aan dat u een opnamewens hebt en hoe dringend dit is. U bespreekt dit samen met de instelling van uw keuze. Naar aanleiding van dit gesprek krijgt u een wachtstatus:

1. Actief wachtend; u hebt dringend zorg nodig. De zorginstelling van uw keuze zorgt ervoor dat u zo snel mogelijk wordt opgenomen.

2. Niet actief wachtend: u hebt zorg nodig, maar u kunt nog wachten tot de zorgverlener van uw keuze plek heeft voor u. U wilt wel graag binnen één jaar worden opgenomen.

Wachtlijst per 01-07-2020:

1. Actief wachtend: 1 persoon

2. Niet actief wachtend: 6 personen.

Indicatie Thuiszorg

Vanaf 1 januari 2015 is de wijkverpleegkundige verantwoordelijk voor het stellen van de indicatie en de zorgtoewijzing voor Thuiszorg (verpleging en persoonlijke verzorging). Voorheen zorgde het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) hiervoor. Dat betekent dat u rechtstreeks of bijvoorbeeld via uw huisarts, Wmo-loket of gezondheidscentrum contact op kan nemen met de wijkverpleegkundige van Sint Jozef Wonen en Zorg. De wijkverpleegkundige beoordeelt dan samen met u wat er nodig is aan verpleegkundige zorg om langer thuis te kunnen wonen. Samen met haar formuleert u uw zorgvraag. De wijkverpleegkundige stelt vervolgens een verpleegkundige diagnose en geeft de indicatie voor zorg.

Wat kost Thuiszorg?

Vanaf 1 januari 2015 wordt verzorging en verpleging voor personen vanaf 18 jaar niet meer vanuit de AWBZ vergoed, maar door de zorgverzekeraar. De vergoeding hiervoor wordt verstrekt vanuit de basisverzekering. De vergoeding krijgt u als u naar een zorgverlener gaat waarmee de zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt. Sint Jozef Wonen en Zorg heeft met diverse zorgverzekeraars afspraken.

Werkgebied Thuiszorg door Sint Jozef Wonen en Zorg

Sint Jozef Wonen en Zorg verleent Thuiszorg in Meijel en Neerkant.

Thuiszorg  contractenafspraken en wachttijden

Contractafspraken

Sint Jozef Wonen en Zorg heeft voor 2019 contractafspraken gemaakt met de zorgverzekeraars CZ, VGZ, Zilveren Kruis, VRZ en DSW.

Ook wanneer u verzekerd bent bij een andere zorgverzekeraar, verlenen wij U graag zorg. Omdat dan andere voorwaarden kunnen gelden, adviseren wij u eerst contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. 

Wachttijden (status 01-02-2019)

Er zijn op dit moment geen wachttijden voor de thuiszorg. Met een geldige indicatie en in overleg met u, kan de zorg snel gestart worden.

Meer informatie

Voor alle vragen over de zorg belt u het cliëntadviesbureau: (077) 466 7800.
Voor algemene vragen belt u het secretariaat: (077) 466 7878.
Voor tafeltje-dek-je belt u het restaurant: (077) 466 7855.

of mail naar:
info@sintjozefwonenenzorg.nl

Meer informatie