Quote

“Het is belangrijk dat iedereen zich hier prettig voelt. Gastvrijheid en een gemoedelijke sfeer, daar ligt onze kwaliteit.”

Corine Remmers-van den Hurk, directeur/bestuurder


 

Medezeggenschap

Ondernemingsraad

Sint Jozef heeft een ondernemingsraad bestaande uit 5 medewerkers en een ambtelijke secretaris. De kerntaak van de ondernemingsraad is het behartigen van de belangen van de medewerkers in algemene zin. De ondernemingsraad voert 9 a 10 keer per jaar overleg met de Directeur / Bestuurder van Sint Jozef. Volgens de WOR, wet op ondernemingsraden, hebben de leden van ondernemingsraad recht op inspraak over bepaalde onderwerpen. Deze staan beschreven in artikel 25 (het adviesrecht van de ondernemingsraad) en in artikel 27 (het instemmingsrecht).

De ondernemingsraad is voor de Directeur / Bestuurder tevens een klankbord. De ondernemingsraad wordt echt gezien als een vertegenwoordiging van de medewerkers.


Cliëntenraad

Vanzelfsprekend staan de belangen van onze cliënten hoog in ons vaandel. Daarom nodigen wij hen graag uit om mee te denken over ons beleid of de uitvoering ervan. Dat meedoen en meedenken is mogelijk via de cliëntenraad. Cliënten van zorginstellingen hebben inspraak in de zorg- en dienstverlening. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ,1996). De cliëntenraad bestaat uit bewoners van het zorgcentrum of familieleden van hen. Ook ouderen die gebruik maken van de faciliteiten van de locatie, bijvoorbeeld bewoners van de aanleunwoningen of mensen die Thuiszorg van ons ontvangen kunnen in de cliëntenraad zitting nemen. De cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten, dus iedereen die gebruik maakt van het zorgcentrum. Voor sommige veranderingen is de directie verplicht om advies te vragen aan de cliëntenraad. De cliëntenraad heeft het recht om over alle zaken van Sint Jozef Wonen en Zorg gevraagd of ongevraagd advies uit te brengen.

De cliëntenraad is er niet voor individuele klachten; daarvoor kunnen cliënten terecht bij de klachtenfunctionaris. De cliëntenraad adviseert de Directeur / Bestuurder en heeft minimaal 6 keer per jaar overleg met hem of haar.
 

Meer informatie

Bel ons:
(077) 46 67 878

of mail naar:
info@sintjozefwonenenzorg.nl

Meer informatie