Quote

“Het is belangrijk dat iedereen zich hier prettig voelt. Gastvrijheid en een gemoedelijke sfeer, daar ligt onze kwaliteit.”

Corine Remmers-van den Hurk, directeur/bestuurder


 

Visie en kernwaarden

Bij het beschrijven van onze visie hanteren we vier resultaatgebieden; cliënten, medewerkers, partners en maatschappij en bedrijfsvoering. Om onze visie voor eenieder tastbaar te maken hebben wij de essentie ervan vertaald in drie kernwaarden; persoonlijk, vakkundig en creatief. Ons uitgangspunt is dat zorg voor de cliënten persoonlijk is, medewerkers vakkundig handelen, partners en de maatschappij  creatief benaderd worden, en dat alles binnen een efficiënte  en gezonde bedrijfsvoering.Wij hebben onze kernwaarden als volgt geformuleerd:

Persoonlijk

Sint Jozef  Wonen en Zorg staat bekend om haar persoonlijke aandacht voor cliënten en bezoekers. Persoonlijk betekent dat we uitgaan van het eigene van de cliënt, en dat we onze zorg- en dienstverlening hier zo veel mogelijk op laten aansluiten.

Vakkundig

Sint Jozef  Wonen en Zorg  wil de cliënten kwalitatief goede zorg bieden door vakkundige medewerkers. Dit betekent dat zij deskundig, bekwaam en goed opgeleid zijn. De medewerkers functioneren zelfstandig en nemen  hun eigen verantwoordelijkheid. Zij zeggen wat zij doen en doen wat zij zeggen.

Creatief

Wij willen graag voor de inwoners van Meijel en omgeving en zij die er willen wonen, zorg- en dienstverlening realiseren. Wij willen inspelen op de vraag dan wel behoefte van hen en denken hierbij in mogelijkheden. Dit betekent dat we indien nodig wegen zoeken om alternatieven te bedenken en deze aan te reiken. Dit vraagt om creativiteit van de medewerkers.
 

Meer informatie

Bel ons:
(077) 46 67 878

of mail naar:
info@sintjozefwonenenzorg.nl

Meer informatie