Quote

“ We lopen nooit zo maar bij iemand binnen. We komen eigenlijk altijd op bezoek bij onze bewoners.” 

José Hogenboom, Zorgmanager

Zorgarrangement

Afhankelijk van uw hulpvraag een uw zorgzwaartepakket (ZZP) zullen wij in overleg met u uw eigen zorgarrangement samenstellen. U kunt zelf aangeven wat u prettig vindt en wat u zelf nog kunt en waar wij u bij kunnen helpen. Dan hebben we het over zaken als douchen, al dan niet zelf aankleden etc. Tevens leggen wij voor u vast of u wel of niet graag in het restaurant gaat eten, of u deel uit wilt maken van het Dagverzorging etc.

Dit zorgarrangement sluit aan op de hoeveelheid zorg waar u recht op heeft. Natuurlijk kan uw persoonlijke situatie veranderen, uw zorgarrangement zal dan ook aangepast worden.  

Meer informatie

Bel ons:
(077) 46 67 878

of mail naar:
info@sintjozefwonenenzorg.nl

Meer informatie