Quote

“Wij kijken eerst naar de situatie en omgeving van iemand en kijken dan waar wij als organisatie aansluiten.” 

Maria Doek, Wijkverpleegkundige

Thuiszorg

Onze wijkverpleegkundigen Maria Doek en Miranda van Rooij, zijn verantwoordelijk voor het stellen van de indicatie thuiszorg. U, het ziekenhuis of uw huisarts kan rechtstreeks contact opnemen met onze wijkverpleegkundigen. Ook kunt u via de clientadviseurs met hen in contact komen. De wijkverpleegkundige bespreekt samen met u wat nodig is aan begeleiding en zorg.

Ook met een PGB kunt u zorg thuis aanvragen.

De zorgverzekeraar vergoedt de zorg thuis. Dit wordt verstrekt vanuit de basisverzekering. Deze vergoeding ontvangt u indien u naar een zorgverlener gaat waarmee de zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt. Sint Jozef heeft met diverse zorgverzekeraars afspraken, maar niet met allemaal.

Het is dus van belang dat u bij de wijkverpleegkundige/Clientadvies even navraagt of u voor vergoeding in aanmerking komt.

Heeft Sint Jozef geen afspraken gemaakt met uw verzekeraar? Dan kunt u mogelijk wel zgn. ongecontracteerde zorg afnemen. Dat betekent meestal wel dat u ook een deel zelf moet bekostigen. Sint Jozef stuurt daarvoor dan een factuur.

Sint Jozef heeft voor 2020 contractafspraken gemaakt met de zorgverzekeraars CZ, VGZ, Zilveren Kruis, DSW, Ditzo. Hieronder vallen ook verzekeraars zoals FBTO, IZA, Unive, ASR, Achmea. Kijk dit altijd even na in uw polis. We hebben geen afspraken met Caresq, Zekur en Menzis.

Ons werkgebied

Sint Jozef verleent thuiszorg in Meijel en Neerkant.

Wachttijden (status 02-2020)

Er zijn op dit moment geen wachttijden voor de thuiszorg. Met een geldige indicatie en in overleg met u, kan de zorg snel gestart worden.

Wet langdurige zorg thuis

Soms is de zorg vanuit de zorgverzekeringswet niet meer voldoende, soms heeft u een andere woonomgeving nodig (bijvoorbeeld Sint Jozef). Dan gaat de zorg over van de Zorgverzekeringswet naar de Wet langdurige zorg.

U kunt dan ook kiezen voor een Volledig Pakket Thuis (VPT). Dit is eigenlijk zorg vanuit de Wlz, maar dan thuis. Ook als u op een wachtlijst staat voor bijvoorbeeld Sint Jozef, gaat u  over naar de Wet langdurige zorg. Onze cliëntadviseurs kunnen u hierover alles vertellen.

 

           

Meer informatie

Voor alle vragen over de zorg belt u het cliëntadviesbureau: (077) 466 7800.
Voor algemene vragen belt u het secretariaat: (077) 466 7878.
Voor tafeltje-dek-je belt u het restaurant: (077) 466 7855.

of mail naar:
info@sintjozefwonenenzorg.nl

Meer informatie