Quote

“Wij kijken eerst naar de situatie en omgeving van iemand en kijken dan waar wij als organisatie aansluiten.” 

Maria Doek, Wijkverpleegkundige

Thuiszorg

Sint Jozef wonen en zorg heeft een eigen thuiszorgorganisatie. Onze Thuiszorg is bedoeld voor inwoners van Meijel en aangrenzende dorpen. Onder Thuiszorg verstaan wij volwaardige zorg- en dienstverlening in een thuissituatie. Ons uitgangspunt is dat u doordat u ondersteund wordt door professionele Thuiszorg, zo lang mogelijk in uw eigen vertrouwde woning kunt blijven wonen. 

Informatie

Voor meer informatie over onze Thuiszorg kunt u contact opnemen met het cliëntadviesbureau: (077) 466 7800.

 

           

Meer informatie

Voor alle vragen over de zorg belt u het cliëntadviesbureau: (077) 466 7800.
Voor algemene vragen belt u het secretariaat: (077) 466 7878.
Voor tafeltje-dek-je belt u het restaurant: (077) 466 7855.

of mail naar:
info@sintjozefwonenenzorg.nl

Meer informatie