Quote

“Wij kijken eerst naar de situatie en omgeving van iemand en kijken dan waar wij als organisatie aansluiten.” 

Maria Doek, Wijkverpleegkundige

Indicatie Thuiszorg

Sinds 1 januari 2015 is de wijkverpleegkundige verantwoordelijk voor het stellen van de indicatie en de zorgtoewijzing voor Thuiszorg (verpleging en persoonlijke verzorging). Voorheen zorgde het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) hiervoor. Dat betekent dat u rechtstreeks of bijvoorbeeld via uw huisarts, Wmo-loket of gezondheidscentrum contact op kan nemen met de wijkverpleegkundige van Sint Jozef Wonen en Zorg. De wijkverpleegkundige beoordeelt samen met u wat er nodig is aan verpleegkundige zorg om langer thuis te kunnen wonen en formuleert ook samen met u uw zorgvraag. De wijkverpleegkundige stelt vervolgens een verpleegkundige diagnose en geeft de indicatie voor zorg.

Vergoeding van thuiszorg

De thuiszorg valt onder de Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeraars maken jaarlijks afspraken met zorginstellingen. Dit betreft afspraken over bijvoorbeeld de kwaliteit van zorgverlening en de financiering. Daarnaast werken de meeste zorgverzekeraars met zogenaamde productie-afspraken. Instellingen kunnen over een heel jaar dan niet meer uren zorg leveren aan cliënten dan is afgesproken met de zorgverzekeraar.

Hierdoor kan het voorkomen dat dit zogenaamde plafond in de loop van het jaar wordt bereikt. Instellingen kunnen dan genoodzaakt zijn te kiezen voor het niet meer aannemen van nieuwe cliënten tot het nieuwe jaar begint.

Sint Jozef heeft voor 2019 contracten gesloten met de volgende zorgverzekeraars:

  • VGZ
  • CZ
  • VRZ
  • Zilveren Kruis
  • DSW

Indien wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar willen en kunnen we u ook graag helpen. Er gelden dan iets andere voorwaarden voor de vergoeding. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij onze cliëntbegeleidster Alenka Kraan. Zij is telefonisch bereikbaar via (077) 46 67 878.

Bij wachttijden thuiszorg kunt u zien of wij de zorg voor u snel kunnen starten.

Werkgebied Thuiszorg door Sint Jozef Wonen en Zorg

Sint Jozef Wonen en Zorg verleent Thuiszorg in Meijel en Neerkant.

Meer informatie

Bel ons:
(077) 46 67 878

of mail naar:
info@sintjozefwonenenzorg.nl

Meer informatie