Quote

“Het is belangrijk dat iedereen zich hier prettig voelt. Gastvrijheid en een gemoedelijke sfeer, daar ligt onze kwaliteit.”

Corine Remmers-van den Hurk, directeur/bestuurder


 

Transitie in de zorg

Nederland verandert en de zorg verandert mee, maar wat betekent dit voor u? Wij willen u hierover zo goed mogelijk informeren. Omdat nog niet alles duidelijk is kunnen we dat niet concreet doen maar wel in grote lijnen.

Wij hebben een aantal veelgestelde vragen en antwoorden*, infographics en handige websites voor u op een rijtje gezet:

* Bron: Actiz toolkit communicatie

Veelgestelde vragen

Wat gaat er veranderen in de langdurige zorg?

In de langdurige zorg wordt het mogelijk gemaakt dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. De behoeften en eigen mogelijkheden van mensen staan centraal. Ook belangrijk is de hulp van familie of anderen in de directie omgeving. De gemeente kan zo nodig ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld begeleiding, participatie of huishoudelijke ondersteuning. Via de zorgverzekering kunnen mensen (verpleegkundige) zorg thuis krijgen.

Heeft iemand blijvend behoefte aan 24 uur per dag zorg in de nabijheid? Dan heeft deze persoon recht op passende zorg met verblijf in een zorginstelling. Het gaat dan om zware zorg voor kwetsbare ouderen en gehandicapten. Thuis (blijven) wonen met zorg kan ook. Maar alleen als de zorg verantwoord is. En als de kosten niet hoger zijn dan de opname in een zorginstelling. Deze zorg komt uit de toekomstige Wet langdurige zorg (Wlz). Dit is de opvolger van de huidige AWBZ.

Waarom is hervorming in de langdurige zorg nodig?

Het huidige systeem van langdurige zorg is bijna 50 jaar geleden bedacht. Tegenwoordig willen ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en mensen met een beperking willen zo zelfstandig mogelijk leven. Dat kan door de langdurige zorg anders te organiseren. Zowel voor mensen die thuis ondersteuning en zorg nodig hebben als voor mensen die verblijven in een instelling. De hervorming van de langdurige zorg is gericht op mensen die de zorg en ondersteuning het meest nodig hebben. Dat zijn mensen die het zelf niet kunnen regelen. Voor deze kwetsbare mensen moet ondersteuning en zorg toegankelijk blijven. Nu en in de toekomst. Maar de overheid moet ook op de kosten letten. Want zonder maatregelen wordt de langdurige zorg onbetaalbaar. Ook daarom legt de hervorming veel nadruk op wat mensen en hun omgeving zelf kunnen en willen.

Infographics

Onderstaande afbeeldingen oftewel infographics brengen naar onze mening zo duidelijk mogelijk in kaart wat er gaat veranderen. Klikt u op de naam van de infografhic dan verschijnt deze groot op uw scherm.

Infographic VWS

Infographic Vilans

Infographic Wet Langdurige Zorg

Handige links

Door op de naam van de link te klikken gaat u automatisch naar de betreffende website.

www.waarkrijgikmijnzorg.nl

Maakt u gebruik van de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ) en bent u benieuwd hoe uw zorg vanaf 2015 is geregeld? Gemeenten en zorgverzekeraars nemen vanaf 1 januari 2015 een deel van de taken in de langdurige zorg en ondersteuning over. Zo kunnen mensen langer thuis blijven wonen én blijft de langdurige zorg toegankelijk en betaalbaar. De langdurige zorg is nu geregeld via de AWBZ. De overheid betaalt deze zorg. Wilt u weten wat dit voor u betekent? Kijk dan op deze website.

KeuzegidsZorgverzekeringen  

De keuzegids Zorgverzekeringen van de NPCF, biedt inzicht in ons zorgstelsel maar vooral praktische keuze-informatie. Waar moet je op letten als je een polis afsluit of oversluit? Wat verandert er allemaal in 2015? Wat is het verschil tussen een restitutiepolis en een naturapolis?

www.regelhulp.nl

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg en ondersteuning. Deze website bevat actuele en betrouwbare informatie op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien, en sociale zekerheid. Regelhulp biedt zowel landelijke informatie als informatie uit uw eigen gemeente.

www.hoeverandertmijnzorg.nl

Krijgt u (langdurige) zorg? Dan is deze website voor u. Want in 2015 verandert er veel in de zorg. Gemeenten en zorgverzekeraars krijgen meer taken. De veranderingen kunnen vragen oproepen. Houd ik mijn recht op zorg? Moet ik meer gaan betalen? Houd ik dezelfde zorgverlener? Deze website legt uit welke rechten u heeft bij de overgang naar de nieuwe zorg.

Gemeente Peel en Maas

Onze eigen gemeente Peel en Maas krijgt op het gebied van zorg en welzijn een groot aantal nieuwe taken. Via hun eigen website probeert de gemeente u hier zo goed mogelijk over te informeren.

Meer informatie

Bel ons:
(077) 46 67 878

of mail naar:
info@sintjozefwonenenzorg.nl

Meer informatie