Quote

“Mensen mogen zijn wie ze zijn, wij veren mee met de fase waarin iemand is.”

Hans Mennen, Beleidsmedewerker

Verpleegafdeling

De Verpleegafdeling bestaat uit twee woongroepen met elk een eigen huiskamer. Iedere woongroep heeft 10 appartementen. Alle cliënten die hier wonen kennen psychogeriatrische problematiek, d.w.z. dementie in verschillende verschijningsvormen en fasen. De mensen mogen hier zijn wie ze zijn en het is onze taak om hen zo goed mogelijk te begeleiden. Kernwoorden voor ons zijn daarbij veiligheid, geborgenheid, huiselijkheid en betrokkenheid. Wij volgen zoveel mogelijk het ritme van de bewoner.

Gedurende de dag zijn er veel dagelijkse activiteiten. We stimuleren de bewoners om zoveel mogelijk actief te blijven ook al neemt de hulpvraag en de complexiteit toe. Natuurlijk is het ook mogelijk dat bewoners van de Verpleegafdeling meedoen aan andere activiteiten die binnen Sint Jozef Wonen en Zorg georganiseerd worden.
 

Meer informatie

Bel ons:
(077) 46 67 878

of mail naar:
info@sintjozefwonenenzorg.nl

Meer informatie