Quote

“Mensen mogen zijn wie ze zijn, wij veren mee met de fase waarin iemand is.”

Hans Mennen, Beleidsmedewerker

Familieparticipatie

Juist voor mensen met dementie geldt dat het sociale netwerk van familieleden, vrienden en kennissen erg belangrijk is. De mensen die in het leven van de cliënt belangrijk zijn, blijven belangrijk. Wie er voor u toe doet, verhuist als het ware mee. Bovendien weten zij vaak nog goed hoe u uw leven hebt geleid, wat uw levensverhaal is geweest. Wij doen er dan ook alles aan om uw sociale omgeving zo lang mogelijk in tact en actief betrokken te houden.  Dit brengt niet alleen het sociale leven binnen de Verpleegafdeling maar komt ook tegemoet aan de behoefte die veelal bestaat bij familieleden om deelgenoot te blijven in de zorg voor u als naaste. Samenwerking met leden van uw sociale netwerk staat bij ons hoog in het vaandel. 

Meer informatie

Bel ons:
(077) 46 67 878

of mail naar:
info@sintjozefwonenenzorg.nl

Meer informatie