Quote

“Mensen mogen zijn wie ze zijn, wij veren mee met de fase waarin iemand is.”

Hans Mennen, Beleidsmedewerker

Zorgarrangement

Woont u op onze Verpleegafdeling, dan wordt - afhankelijk van uw hulpvraag, persoonlijke wensen en omstandigheden en het toegekende zorgzwaartepakket (ZZP) - uw eigen zorgarrangement samengesteld. Dit gebeurt in een overleg waarbij uw vertegenwoordiger aanwezig is evenals de arts, de teamleider of contactverzorgende. Samen streven zij naar een zorgarrangement dat zo goed mogelijk bij u wensen en behoeften past en tevens aansluit op de hoeveelheid geïndiceerde zorg.

Verandert uw persoonlijke situatie dan zal ook uw zorgarrangement ook aangepast worden.   

Meer informatie

Bel ons:
(077) 46 67 878

of mail naar:
info@sintjozefwonenenzorg.nl

Meer informatie