Welzijn en activiteiten

Binnen ons Zorgcentrum zijn we actief met Welzijn en ontspanning bezig. Onze medewerkers welzijn werken samen met vrijwilligers. De mogelijkheden die wij bieden voor een invulling van de dagbesteding zijn groot.

Activiteitenkalender

Een overzicht van de activiteiten per maand treft u aan onder Activiteiten bij Actueel op deze website.

Wij organiseren wekelijks vaste activiteiten voor onze eigen bewoners en voor senioren uit Meijel en omgeving.Ongeveer twee keer per maand organiseren wij een grotere activiteit in de Binnentuin. Dit kan een muziekoptreden, toneel- of dansvoorstelling zijn.

Gedurende het jaar volgen wij de seizoenen ook wat de activiteiten betreft. Daarnaast zijn er nog diverse activiteiten die wij niet zelf organiseren maar wel faciliteren en ondersteunen. Deze activiteiten vinden allemaal plaats binnen Sint Jozef. Dit zijn onder meer: Welfare, het Huiskamerproject en KBO kienen. Wij onderstrepen hiermee dat wij groot belang hechten aan het deel uitmaken van de Meijelse samenleving.  “Sint Jozef is Meijel, en Meijel is Sint Jozef.”


 

Meer informatie

Voor alle vragen over de zorg belt u het cliëntadviesbureau: (077) 466 7800.
Voor algemene vragen belt u het secretariaat: (077) 466 7878.
Voor tafeltje-dek-je belt u het restaurant: (077) 466 7855.

of mail naar:
info@sintjozefwonenenzorg.nl

Meer informatie