Quote

“Die open en persoonlijke sfeer is niet alleen prettig voor onze cliënten maar die ervaar ik als medewerker ook.”

Medewerker Sint Jozef Wonen en Zorg

Werken en leren

Werken

Goede zorg kan alleen worden geleverd door medewerkers die zich ook prettig voelen binnen een organisatie. Een goed  arbo- en personeelsbeleid, met aandacht voor leeffasebewust personeelsbeleid, en duurzame inzetbaarheid van medewerkers, is dan ook belangrijk. Uiteraard hoort hier ook een goed scholingsbeleid bij en aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.

Wij hechten er grote waarde aan om vakkundige medewerkers in huis te hebben. Medewerkers met hart voor de cliënten en gericht op hun vragen, die kwaliteit bieden en graag bij Sint Jozef werken. Blijven(d) presteren is de maat. De toegenomen diversiteit en complexiteit van hulpvragen stelt hogere eisen aan medewerkers. Naast opleiding en ervaring wordt ook steeds meer de nadruk gelegd op competenties van medewerkers. Daarbij wordt veel belang gehecht aan houding, communicatie en bejegening.

Op dit moment werken er zo’n 150 medewerkers bij onze organisatie zowel binnen het Zorgcentrum als in de Thuiszorg in verschillende functies. Kenmerkend voor Sint Jozef is onze kleinschaligheid en daardoor de korte lijnen en directe communicatie. Je kunt wel zeggen dat men elkaar kent hetgeen een groot voordeel is. Bovendien is er veel ruimte voor meedenken en eigen initiatief van medewerkers. De sfeer is hier goed. Die sfeer is belangrijk om plezier te hebben in je werk, ook al is het druk. Heb je als medewerker plezier in je werk, dan hebben de cliënten die bij ons zorg krijgen het ook goed!


Arbeidsvoorwaarden

Sint Jozef Wonen en Zorg biedt een gevarieerd pakket aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden aan. Een goed salaris, onregelmatigheidstoeslag, eindejaarsuitkering, vakantiegeld en pensioen- en ziektekostenverzekeringen worden betaald conform de CAO VVT.

Leren

Sint Jozef Wonen en Zorg is een door Calibris, kenniscentrum voor leren in de praktijk, erkend leerbedrijf. Als je kiest voor een opleiding in de zorg zijn er twee routes mogelijk. Werken en Leren (BBL) of Leren en Stage (BOL). 
Sint Jozef Wonen en Zorg richt zich op het verlenen van stageplaatsen voor opleidingsvariant BOL.

Stagiaires worden op goede wijze begeleid door zowel een gediplomeerd praktijkopleider als door geschoolde werkbegeleiders. Binnen de beroepspraktijkvorming wordt de stagiaire de mogelijkheid geboden om een aantal uren per week te werken aan opdrachten.

 

 

Meer informatie

Bel ons:
(077) 46 67 878

of mail naar:
info@sintjozefwonenenzorg.nl

Meer informatie