Quote

“De glimlach op iemands gezicht is voor mij de mooiste beloning.”

Vrijwilliger Sint Jozef Wonen en Zorg

Wet langdurige zorg en verstrekkingen

Sint Jozef Wonen en Zorg biedt ondersteuning aan cliënten op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Wij doen dit voor de inwoners van Meijel en omgeving, en voor degenen die hier willen wonen.

De Wet langdurige Zorg

Een deel van onze ondersteuning valt onder de Wet langdurige Zorg (Wlz), voorheen de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Deze wet is per 1 januari 2015 in werking getreden en is bedoeld voor mensen die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of de hele dag intensieve zorg dichtbij nodig hebben om ernstig gevaar te voorkomen. Wlz-zorg wordt toegekend door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ geeft een indicatiebesluit af met daarin omschreven de aard, inhoud en globale omvang van de benodigde zorg. Dit wordt het zorgprofiel genoemd (voorheen zorgzwaartepakket ZZP).

Wonen bij Sint Jozef Wonen en Zorg

Als u bij Sint Jozef Wonen en Zorg  woont, wordt de zorg en het verblijf vergoed via de Wlz. U heeft dan recht op een groot aantal verstrekkingen en dienstverleningen die noodzakelijk zijn bij de zorg en uw verblijf. De Wlz vergoedt echter niet alle kosten: er zijn zaken die u zelf dient te betalen. Of dit van toepassing is in uw situatie, wordt bepaald door uw zorgprofiel en het verzilveren van het onderdeel behandeling van uw zorgprofiel.

Voor alle duidelijkheid: u betaalt niet voor de basiszorg. Bij Sint Jozef Wonen en Zorg krijgt u een zorgleefplan met afspraken over de zorg- en dienstverlening, gebaseerd op het door het CIZ geïndiceerde zorgprofiel.

Extra’s

Aanvullende diensten en extra activiteiten vallen buiten uw zorgprofiel en zijn alleen van toepassing als u een geïndiceerde Wlz-verblijfsfunctie hebt. Het zijn ‘extraatjes’ die u als aanvulling op het basispakket kunt inkopen. Hiervoor vraagt Sint Jozef Wonen en Zorg een eigen financiële bijdrage. U of uw contactpersoon/vertegenwoordiger kiest uiteraard zelf of u gebruik wilt maken van deze diensten en activiteiten.

Informatiepakket

Om u inzicht te geven welke verstrekkingen en diensten Sint Jozef Wonen en Zorg aanbiedt en betaalt, en waarvoor u zelf dient te zorgen, hebben wij een informatiepakket voor u samengesteld. Dit pakket kent de volgende opbouw:

 • het overzicht ‘Wlz-verstrekkingen en aanvullende dienstverlening van Sint Jozef Wonen en Zorg’ waarin omschreven staat:
  • welke verstrekkingen en activiteiten wij aanbieden en wie verantwoordelijk is voor de kosten. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen een tweetal zorgprofielen:
   • een zorgprofiel waarbij behandeling wel wordt verzilverd (voorheen de AWBZ-indicatie “verblijf met behandeling”)
   • een zorgprofiel waarbij behandeling niet wordt verzilverd (voorheen de AWBZ-indicatie “verblijf zonder behandeling”)
  • welke tarieven u betaalt voor het verlenen van (extra) diensten door Sint Jozef Wonen en Zorg
  • vergoedingen die Sint Jozef en Wonen in specifieke situaties aan u betaalt;
  • welke vergoedingsmogelijkheden er (soms) bestaan vanuit de zorgverzekering, de aanvullende zorgverzekering of de Wmo.
 • het hoofdstuk ‘Toelichting Wlz-verstrekkingen en aanvullende dienstverlening’ waarin u nadere informatie kunt vinden over een aantal onderwerpen die in het overzicht genoemd zijn.

De inhoud is bedoeld als richtlijn. Dit informatiepakket en de daarin opgenomen bedragen worden jaarlijks bijgesteld aan de hand van de laatste regelgeving en indexering. 

Download hier het informatiepakket 2018:

 

Overzicht Wlz-verstrekkingen en aanvullende dienstverlening 2019

Toelichting Wlz-verstrekkingen en aanvullende dienstverlening 2019

Prijslijst Sint Jozef Wonen en Zorg 2019

U kunt daarnaast de landelijke brochure van Zorginstituut Nederland “Uw zorg in een AWBZ instelling” raadplegen. Deze brochure kunt u bekijken op www.zorginstituutnederland.nl bij publicaties en publieksbrochures.

Tot slot

Om in aanmerking te komen voor vergoedingen die vallen onder de Zorgverzekeringswet (ZVW), is het voor u als cliënt van Sint Jozef Wonen en Zorg van belang om ook na opname de verplichte zorgverzekering aan te houden. Ook kan een goede aanvullende verzekering belangrijk zijn omdat deze veelal verschillende zaken vergoedt die niet door de Wlz noch door de ZVW worden gedekt. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie

Bel ons:
(077) 46 67 878

of mail naar:
info@sintjozefwonenenzorg.nl

Meer informatie